Plaques solars i tèrmiques

L’autosuficiència energètica de la casa rural de La Torre del Codina és un senyal del compromís amb la sostenibilitat i les renovables que lliga amb la idea de ser un referent en la recuperació de la flora i fauna autòctona per recuperar la biodiversitat de l’entorn natural.

Conjunt nevat aerogenerador i plaques

La parcel·la rústica de 10 hectàrees es destina a erms de vegetació agroforestal, i al cultiu ecològic de vinya, olivera i cereal, certificades pel “Consell Català de Producció Agrícola Ecològica”.

La característica de la privilegiada situació de la Torre del Codina en condiciona l’obtenció dels serveis bàsics -aigua, llum i clavegueram-. L’aposta per un sistema independent energèticament la converteix en un model de sostenibilitat aplicable a d’altres edificis amb casuístiques similars.

aerogenerador

La casa disposa de subministrament elèctric que es genera a partir de plaques fotovoltaiques, amb generació diària de 14.674 Wh/dia, un aerogenerador de producció anual de 10.000 kWh,  i acumula l’energia produïda en un conjunt de 12 de bateries de 2 volts amb una capacitat de 73.680 Ah. La instal·lació es complementa amb un generador elèctric de gasoil que funciona esporàdicament.

Aerogenerador

La instal·lació tèrmica està formada per una caldera de biomassa de potencia nominal de 45 KW, 12 unitats de plaques solars tèrmiques i acumuladors d’aigua calenta sanitària i de calefacció.

Sala bateries

Per al subministre d’aigua potable, la cisterna disposa d’una capacitat de 40.000 litres, que recull i potabilitza l’aigua de la pluja, amb l’anàlisi, el control automàtic i la correcció del PH i del clor. Es complementa, en èpoques de sequera, amb el subministre d’aigua potable mitjançant camions cisterna.

Depuradora

Les aigües residuals de la casa es tracten en una depuradora biològica amb filtres verticals i horitzontals i capacitat de tractament de 1.700 litres/dia, les quals un cop tractades i depurades es traslladen a una bassa, que fa d’habitat i de refugi d’amfibis, de abeurador d’ocells i de fauna salvatge.

Ecolabel

La casa disposa de recollida selectiva de vidre, plàstic, paper i orgànica, i tots els productes consumibles i de neteja tenen el certificat ecològic europeu d’Ecolabel, ja que les aigües  residuals no poden contenir elements químics agressius i/o perjudicials per a la flora o fauna.

Un dels objectius de la Torre del Codina és esdevenir un “centre d’interpretació de les energies alternatives” per arribar a les escoles mitjançant l’elaboració de material didàctic i la realització de visites programades.

La Torre del Codina.

Comments are closed.