Activitats

🖐🏼 Viu noves experiències i activitats locals

Jaciment Ibèric dels Estinclells

Es tracta d’un jaciment ibèric del segle III a.C., propietat de l’Ajuntament de Verdú. Presenta unes condicions excepcionals per ser objecte d’un estudi exhaustiu i una adequació d’aquest per a la visita pública. L’excavació del poblat ibèric dels Estinclells es troba dins d’un projecte de recerca global del territori de l’Urgell i comarques veïnes. Actualment s’han iniciat els treballs a la vil·la romana situada a la falda meridional del jaciment ibèric.

L’evidència arqueològica marca per als Estinclells una sola fase d’ocupació amortitzada a finals del segle III aC. Tot plegat presenta un abandonament força coherent i homogeni ben datable a l’entorn del 200 aC, en relació als esdeveniments històrics relacionats amb la Segona Guerra Púnica. Es documenten nivells d’incendis en quatre de les cases que conformen el poblat, obeint segurament a saquejos puntuals segurament provocats posteriorment (possiblement durant època romana), tot i que la majoria de recintes semblen abandonats intencionalment, això es dedueix per la poca presència d’objectes i pels tapiats intencionals que es troben en algunes de les portes de les cases i de la pròpia porta del poblat.

La fortalesa dels Estinclells està formada bàsicament per un seguit d’elements defensius, fossar i muralla, una bateria de cases de diferents superfícies i una bassa disposades entorn a un carrer empedrat.

Tour virtual al jaciment iber dels Estinclells de Verdú

Més informació: Oficina de Turisme de Verdú

Font: Ajuntament de Verdú

Jaciment Ibèric dels Estinclells

🖐🏼 Vols viure aquesta activitat?

» Lloc: Verdú
» Adreça: Oficina de Turisme de Verdú
» Telèfon: 973 347 216
» Email: turisme@verdu.cat
» Públic: Adults, Nens, Familiar

🖐🏼 Mira més fotos d'aquesta activitat:

🌿 Temes relacionats:

Compartir activitat