Activitats

🖐🏼 Viu noves experiències i activitats locals

Reguer de Claravalls

Distància: 10,6 km.

Desnivell acumulat: 40 m.

Itinerari circular amb inici i fi a Claravalls. Aquest recorregut no passa per trams de senders senyalitzats. Entre Claravalls i el canal d’Urgell l’itinerari passa per l’espai Xarxa Natura 2000 Plans de Sió i el tram situat al sud del canal d’Urgell passa per l’espai Xarxa Natura 2000 Anglesola-Vilagrassa.

Espais i llocs d’interés natural

Claravalls: Església de Sant Salvador, Capella de la M. de Déu dels Arcs, Creu de Terme i Castell.

Bassa de Claravalls: petita bassa situada al reguer de Claravalls.

Clots del Comellar-la Pleta: petit espai abrupte situat entre el parc solar i el reguer de Claravalls.

Salats del reguer de Claravalls: petita plana d’inundació temporal, amb sòls argilosos i salins.

Alfalsars de la Masia Ribalta: els alfals situats en aquest espai constitueixen un dels principals refugis del sisó després de la sega dels cereals a d’hivern, i durant els mesos estivals també podem sentir i observar la guatlla.

Bassa del camí d’Anglesola a Claravalls: bassa excavada de poca profunditat que s’alimenta d’aigua procedent del canal d’Urgell.

Bassa annexa als dipòsits de Tàrrega: petita bassa situada al nord del camí.

Les Vinyasses: sector de conreus de secà amb cereals i ametllers intercalats. En aquest espai s’hi poden observar espècies com el xoriguer comú, el capsigrany i el gaig blau.

Font: Ajuntament de Tàrrega

Reguer de Claravalls

🖐🏼 Vols viure aquesta activitat?

» Lloc: Reguer de Claravalls
» Adreça: Reguer de Claravalls
» Públic: Familiar

» Pàgina web

🖐🏼 Mira més fotos d'aquesta activitat:

🌿 Temes relacionats:

Compartir activitat