Premsa

Parlen de nosaltres aquí i allà

Institució Catalana d'Estudis Agraris
Data de publicació: 21/01/2019
Lloc: Catalunya, Espanya

Dossiers agraris és una revista de publicació aperiòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Cada número de Dossier agraris és una monografia sobre una problemàtica referent a l’agricultura catalana —en el sentit més ampli—, tractada en un congrés o una jornada que han organitzat o en què han participat els diferents grups i seccions de la ICEA.