Entorn

🌿 Tot el que vols saber sobre el nostre entorn

La Torre del Codina: modèlica en l’ús de les energies alternatives

Plaques solars i tèrmiques

 

L’autosuficiència energètica de la casa rural de La Torre del Codina és un senyal del compromís amb la sostenibilitat i les renovables que lliga amb la idea de ser un referent en la recuperació de la flora i fauna autòctona per recuperar la biodiversitat de l’entorn natural.

 

Conjunt-nevat-aerogenerador-i-plaques

 

La parcel·la rústica de 10 hectàrees es destina a erms de vegetació agroforestal, i al cultiu ecològic de vinya, olivera i cereal, certificades pel “Consell Català de Producció Agrícola Ecològica”.

La característica de la privilegiada situació de la Torre del Codina en condiciona l’obtenció dels serveis bàsics -aigua, llum i clavegueram-. L’aposta per un sistema independent energèticament la converteix en un model de sostenibilitat aplicable a d’altres edificis amb casuístiques similars.

 

aerogenerador

 

La casa disposa de subministrament elèctric que es genera a partir de plaques fotovoltaiques, amb generació diària de 14.674 Wh/dia, un aerogenerador de producció anual de 10.000 kWh,  i acumula l’energia produïda en un conjunt de 12 de bateries de 2 volts amb una capacitat de 73.680 Ah. La instal·lació es complementa amb un generador elèctric de gasoil que funciona esporàdicament.

 

Aerogenerador-Punt-de-trobada

 

La instal·lació tèrmica està formada per una caldera de biomassa de potencia nominal de 45 KW, 12 unitats de plaques solars tèrmiques i acumuladors d’aigua calenta sanitària i de calefacció.

 

Sala-bateries

 

Per al subministre d’aigua potable, la cisterna disposa d’una capacitat de 40.000 litres, que recull i potabilitza l’aigua de la pluja, amb l’anàlisi, el control automàtic i la correcció del PH i del clor. Es complementa, en èpoques de sequera, amb el subministre d’aigua potable mitjançant camions cisterna.

 

Depuradora-d’aigües-residuals

 

Les aigües residuals de la casa es tracten en una depuradora biològica amb filtres verticals i horitzontals i capacitat de tractament de 1.700 litres/dia, les quals un cop tractades i depurades es traslladen a una bassa, que fa d’habitat i de refugi d’amfibis, de abeurador d’ocells i de fauna salvatge.

 

Ecolabel

 

La casa disposa de recollida selectiva de vidre, plàstic, paper i orgànica, i tots els productes consumibles i de neteja tenen el certificat ecològic europeu d’Ecolabel, ja que les aigües  residuals no poden contenir elements químics agressius i/o perjudicials per a la flora o fauna.

Un dels objectius de la Torre del Codina és esdevenir un “centre d’interpretació de les energies alternatives” per arribar a les escoles mitjançant l’elaboració de material didàctic i la realització de visites programades.

La Torre del Codina.

🖐🏼 Activitats relacionades:

Compartir tema