Arquitectura rural

Catalunya té un singular estil d’arquitectura rural

La Torre del Codina està catalogada com a bé patrimonial d’interès local, per la qual cosa es troba protegida de la normativa urbanística.

En el procés de rehabilitació, s’ha estat molt curós en conservar l’essència i el llenguatge de l’arquitectura rural del país, feta amb mamposteria de pedra calarenca.

La singularitat de la construcció es veu reforçada al disposar a més de la casa, d’un forn de pa de grans dimensions, dos cups de vi amb cairons i lloses de terrissa, dos cellers, una cisterna de pedra, una quadra, els magatzems i el corral del pati amb les arcades de pedra.

L’entorn rural dels termes del Talladell, Verdú, Granyena i Granyanella disposen d’un patrimoni arquitectònic rural, ric i desconegut d’una gran vàlua patrimonial.

Perdre’s pel camins dels termes, ens permet descobrir veritables joies de l’arquitectura popular.

Problemàtiques dels usos de les masies en l’entorn rural

Entorn rural

La sostenibilitat ecològica i la eficiència energètica i pot impossibilitar la categorització de qualitat turística de l’establiment de turisme rural.

Les polítiques publiques no incentiven la dinàmica associativa, cívica i participativa de les cases de turisme rural.

El deteriorament del paisatge, del patrimoni rural i de l’entorn, a causa de la introducció de l’agricultura i de la ramaderia intensives, les tales d’arbrat, els herbicides i els pesticides, estan comportant la desaparició de la biodiversitat dels espais agro-forestals propis de les contrades de la Segarra i de l’Urgell.

La proliferació de macro-granges amb la generació de residus, la contaminació odorífera amb les pudors, dels purins i dels fems, i la contaminació del aqüífers son una amenaça real per al desenvolupament futur de les comarques interiors de Catalunya.

Manca d’una normativa urbanística especifica i ben elaborada per al sòl no urbanitzable i el seu entorn rural.